Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu şirketin mevcut ve potansiyel iş ortaklarını ve menfaat sahiplerini bilgilendirmek için yıllık olarak hazırlanan bir dokümandır. Kapsadığı döneme ilişkin bilgileri, şirketin bir sonraki dönem hedeflerini ve bu hedefleri nasıl yerine getireceğini anlatan faaliyet raporunuz, şirketinizin kültürüne uygun, modern bir tasarıma bürünsün.

Faaliyet Raporu Çalışmalarımız