E-mail Pazarlama

E-mail Pazarlama
E-posta pazarlama; Belirli bir kitleye ulaştırılması gereken pazarlama mesajlarını doğrudan ileten bir
pazarlama biçimidir.E-posta pazarlama, diğer pazarlama faaliyetlerinin maliyetlerine göre çok daha ucuzdur. Önceliği
hedef kitle olan e-posta pazarlama, oluşturulan mesajları belirlenen kişi ya da kurumlara çok daha
kısa sürede iletir. Bu açıdan e-posta pazarlama çoğu şirket ve kurumları avantajlı hale getirir.
 
Gönderilen mailin takip süreci e-posta pazarlama sayesinde çok daha kolay hale getirilmiştir.
Gönderdiğiniz maillerin ulaştığı kullanıcılardan hangileri tarafından mailin okunması, açılması veya
silinmesi gibi durumları daha rahat bir süreç ile takip edebilirsiniz.
 
Belirli bir kitleye ulaştırılan e-posta pazarlamada; cinsiyet, yaş, konum, eğitim düzeyini kategorize
ederek hedefleme yapabilirsiniz. Son olarak geliştirilen e posta pazarlama sayesinde göndereceğiniz
maillerde kişilere isimleri ile hitap edebilmek mümkün hale gelmiştir.