Entegrasyon Sistemi

Entegrasyon Sistemi

Entegrasyon sistemi birden fazla yönetim sisteminin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan sistemlerdir

Entegrasyon Sistemi kurumların birden fazla olan yönetim sistemlerini bir araya getirerek veya yönetim sistemlerini birbirleri ile uyumlu hale getirerek (entegre ederek) oluşturulan sistemler bütünüdür. Sistem kurulurken ortak koşullar bir araya getirilir detaylar ise genel koşullara eklenti olarak ilave edilir.

Entegrasyon Sistemi;

  • Bütün yönetim sisteminizin bir seferde sertifikalandırılmasını gerçekleştirerek firmanızı zaman kaybından kurtarır ve bütüne odaklanmanızı sağlar
  • Tümleşik bir yapı olduğundan odaklanma artışı işlerin tekrarını önler
  • Sadeleştirir ve gereksiz kaynak kullanımını önler
  • Maliyeti azaltır ve kar artışı sağlar
  • Daha az denetimden geçtiği için işlerin aksamasını önler
  • Kurumsal sinerji artışı sağlar.
  • Çalışanlarınızın motivasyonunu artırır.
  • Tek bir dokümantasyon sistemi yardımıyla daha etkili planlama sağlar.
  • Daimî iyileştirme sayesinde ticari kalıcılık ve üstünlük sağlar.
  • Denetimde sırasından eksiklikler tespit edilerek kuruma özel yenilikler sağlar.

Entegrasyon, bütünleşme anlamında kullanılmaktadır. Kabaca, çalışan iki platformu birbirine bağlamaktır. İnternet, her türlü entegrasyonun yapılabilmesi için her türlü alt yapı imkanlarını sunmaktadır. Böylelikle e-ticaret siteleri iş süreçlerini entegre ederek iş gücü verimliliğini arttırabilmektedir. E-ticaret entegrasyonu, ihtiyaçları gün geçtikçe çeşitlenmekte ve artmaktadır.

Entegrasyon sistemi uygulayan şirketlerde dört ana yaklaşım göze çarpar

Toplam Kalite Yaklaşımı: Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, yönetimde sistem yaklaşımı, verilere dayalı karar verme, süreç yönetimi, tedarikçilerle faydaya dayalı ilişkiler

Maliyet Yaklaşımı: Önleme maliyeti, ölçme maliyeti, başarısızlık maliyeti

Paydaşlık Yaklaşımı: Beraber var olma

Pukö Yaklaşımı: Sürekli iyileştirme